کاهش شدید تعداد معاملات در کنار کاهش قیمت اسمی مسکن بعد از حدود ۴ سال

قیمت اسمی مسکن بعد از حدود ۴ سال برای اولین بار منفی شد (البته فروردین ماه سالهای مختلف که ماه نیمه تعطیل سال است محاسبه نشده است )

?۱۸ منطقه از ۲۲ منطقه کاهش قیمت داشته و جدول تغییرات قیمتی تقریبا قرمز پوش است.

کاهش شدید تعداد معاملات در کنار کاهش قیمت اسمی مسکن بعد از حدود ۴ سال

قیمت اسمی مسکن بعد از حدود ۴ سال برای اولین بار منفی شد (البته فروردین ماه سالهای مختلف که ماه نیمه تعطیل سال است محاسبه نشده است )

?۱۸ منطقه از ۲۲ منطقه کاهش قیمت داشته و جدول تغییرات قیمتی تقریبا قرمز پوش است.

هم اکنون تماس بگیرید

درصورت عضویت در موسسه از تخفیف های ویژه بهره مند شوید.

  • 02144027559
  • 02144027559

عضویت در خبرنامه